Forumul Tinerilor din Gorj - Federatia ONG-urilor de tineret din Gorj
www.infotineret.ro
 Home  Despre noi  Manifest  Membrii  Media  Adresa  Contact  Arhiva  Site Map  Catalog ONG  Mail  EN RO

Asociaţia “Tineret şi Dezvoltare Regională

Asociaţia “Tineret şi Dezvoltare Regională�? este o organizaţie de tineret, apolitică, neguvernamentală, care îşi propune să militeze pentru dezvoltarea societăţii româneşti.


Constituită în anul 2001, asociaţia a desfăşurat o activitate de sprijinire financiară a copiilor aflaţi în situaţii delicate, lărgindu-şi, începând cu anul 2004, sfera de activitate prin elaborarea unor proiecte pentru tineretul din Oltenia şi dezvoltarea acestora împreuna cu parteneri din ţară şi străinătate.


Viziunea noastră
Viziunea Asociaţiei “Tineret şi Dezvoltare Regională�? este

crearea unei Românii deschise în care societatea civilă reprezintă pilonul respectării democraţiei, iar generaţia tânără sensul firesc al progresului.


Misiunea ATDR
Organizaţia noastră contribuie la dezvoltarea societăţii româneşti prin apărarea valorilor democraţiei, promovarea tinerilor, apărarea mediului înconjurător şi sprijinirea dezvoltării zonelor defavorizate.


Principiile care guvernează activităţile noastre sunt:
respectarea drepturilor omului, buna guvernare, transparenţa, primordialitatea interesului public, promovarea tinerilor, sprijinirea comunităţilor cu probleme sociale, protejarea familiei tinere, toleranţa şi cooperarea internaţională, promovarea tradiţiilor populare, promovarea actului cultural şi a creaţiei ştiinţifice.


Ce facem:

pentru realizarea obiectivelor sale, Asociaţia “Tineret şi Dezvoltare Regională�? desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

-organizarea de seminarii, conferinţe, mese rotunde, sesiuni de comunicări ştiinţifice;

-iniţierea şi participarea la proiecte si programe în parteneriat cu administraţia publică centrală şi locală şi cu alte organizaţii neguvernamentale;

-programe de instruire pentru membrii ATDR;

-dezvoltare comunitară;

-training-uri, vizite de studiu şi schimburi internaţionale de tineret;


E-mail: office@atdr.ro    catalin.cornea@infotineret.ro

Web: www.atdr.ro www.yrda.org

Persoana de contact: Catalin Cornea

17.02.2007. 01:12

This article hasn't been commented yet.

Write a comment

:

:

:


5 + 7 =