Forumul Tinerilor din Gorj - Federatia ONG-urilor de tineret din Gorj
www.infotineret.ro
 Home  Despre noi  Manifest  Membrii  Media  Adresa  Contact  Arhiva  Site Map  Catalog ONG  Mail  EN RO

Asociatia Centrul Roman pentru Comunicare – Filiala Gorj

Organizatia a luat fiinta in data de 16.06.1998 (Sentinta Civilã nr.348 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a III-a Civila). Centrul Roman pentru Comunicare este o organizatie cu personaltate juridica, non-profit, apolitica si neguvernamentala. „Centrul? isi desfasoara activitatea ca persoana juridica romana de drept privat, in conformitate cu legislatia in vigoare, actul de constituire si prevederile statutului, in mod independent.

Ne propunem desfasurarea unui complex de activitati din care sa rezulte mijloace cu ajutorul carora se realizeze un vast program pentru dezvoltarea comunicarii în masa si institutionala, precum si pregatirea tinerilor in domeniu.

Serviciile oferite sunt: 1. Consultanta de afaceri pentru I.M.M. - studii de fezabilitate - proiecte de finantare - planuri de afaceri - studii de piata 2. Consiliere in cariera si orientare profesionala - informare privind modul de redactare a C.V. - urilor, scrisoare de prezentare - tehnoredactarea computerizata a C.V.-urilor si scrisorii de prezentare, speculativa, de multumire la cererea clientilor, - informare privind modul de comportament al persoanei ce se prezinta la un interviu. Aceasta se realizeaza si prin prezentarea unor casete video. - lista locurilor de munca emisa de A.J.O.F.M. Gorj, - plasarea C.V. - ului si a scrisorii de prezentare pe internet la site-urile ce contin oferte de locuri de munca - catalog al meseriilor existente in Romania - acces la telefon , fax pentru contactarea angajatorilor - consiliere psihologica.

E-mail: crcgorj@yahoo.com    augustin.spineanu@infotineret.ro

Web: www.crcgorj.home.ro

Persoana de contact: Augustin Spineanu

Comments (0) 21.10.2006. 01:31