Forumul Tinerilor din Gorj - Federatia ONG-urilor de tineret din Gorj
www.infotineret.ro
 Home  Despre noi  Manifest  Membrii  Media  Adresa  Contact  Arhiva  Site Map  Catalog ONG  Mail  EN RO

Asociaţia HAI-HUI lanseaza proiectul “Voluntari pentru Muntele Oslea”

re Asociaţia HAI-HUI pentru Turism, Sport şi Ecologie Tg-Jiu organizează în data de 04.04.2009, orele 11:00 – 14:00, in Parcul Central, zona Centrul de Cultura si Arta “Constantin Brancusi” lansarea proiectului “Voluntari pentru Muntele Oslea”, ce are drept scop promovarea ariei naturale Muntele Oslea, ridicarea nivelului de acceptare a acesteia în rândul comunităţii locale, educarea tinerilor într-un spirit verde - prin oferirea unor oportnitati de petrecere a timpului liber in natura si implicarea in activitati tip Junior Ranger.

“Voluntari pentru Muntele Oslea”, se deruleaza în cadrul programului “Spatii verzi – Arii Naturale Protejate” lansat MOL Romania in colaborare cu Fundatia pentru Parteneriat.

Asociaţia HAI-HUI pentru Turism, Sport şi Ecologie Tg-Jiu are ca parteneri: Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, Primăria Municipiului Tg-Jiu, Ocolul Silvic Tg-Jiu, Liceul de Muzica si Arte Plastice ``Constantin Brailoiu`` Tg-Jiu, Şcoala Generala Curtisoara, Şcoala Generala Carbesti, perioada desfăşurării acţiunilor fiind aprilie – octombrie 2009.

În cele trei luni vor fi organizate următoarele acţiuni:
* Informarea comunităţii despre proiectul “Voluntari pentru Muntele Oslea”
Într-o zonă a Parcului Central din Tg-Jiu, cu privelişte către Muntele Oslea va fi amenajat un punct de informare, unde vor fi expuse fotografii ce prezintă Muntele Oslea, hărţi ale Muntelui Oslea si ale zonei in care este încadrat, afişe de promovare a proiectului, flori, etc

* Acţiuni tip Junior Ranger
20 elevi din instituţiile de invatamant partenere, insotiti de cadre didactice, vor fi implicaţi in activitati tip Junior Ranger, in zonele Campusel si Tismana

*Crearea unei poteci interpretative
Pe parcursul traseului turistic ce porneşte din localitatea Tismana, străbate Muntele Oslea si ajunge la casa de vanatoare Campusel va fi amenajata o poteca interpretativa, cu rolul de a-l implica pe turist într-un proces interactiv de învăţare şi experienţă în şi despre natură. – prezentarea unor specii de plante, a unor locuri/varfuri, explicarea privelistei, precum si a legendei Voinicului Iorgovan.

* Ziua ariei naturale protejate Muntele Oslea
La Complexul Turistic Cheile Butii si pe Muntele Oslea vor fi organizate concursuri si evenimente cu caracter turistic-sportiv- cultural- ecologic
Va fi lansat un un site dedicate exclusiv ariei naturale protejate Muntele Oslea, precum si o editie bilingva GHIDUL TURISTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE MUNTELE OSLEA

Prin implementarea proiectului se estimeaza ca peste 10.000 de persoane vor constientiza importanta ariilor naturale protejate si a Muntelui Oslea în mod special.

Actiunea din data de 04.04.2009 are rolul de a informa comunitatea despre acest proiect. Astfel, intr-o zonă a Parcului Central din Tg-Jiu, cu privelişte către Muntele Oslea va fi amenajat un punct de informare, in corturi pavilion in care vor fi expuse fotografii ce prezintă Muntele Oslea, hărţi ale Muntelui Oslea si ale zonei in care este încadrat, afişe de promovare a proiectului, flori, etc.

Voluntarii HAI -HUI vor prezenta persoanelor ce vor vizita pavilionul aspecte despre importanta ariei naturale protejate Muntele Oslea., le vor oferi un binoclu cu ajutorul căruia vor privi Muntele Oslea si ii vor ruga sa completeze un chestionar , prin care se urmareste stabilirea gradului de cunoaştere in rândul gorjenilor a ariei naturale protejate Muntele Oslea, precum si a altor arii naturale protejate din judeţ.

În scopul promovării proiectului “VOLUNTARI PENTRU MUNTELE OSLEA” se vor împărţi flyere cu calendarul evenimentelor cuprinse în proiect.

Muntele Oslea reprezintă o rezervaţie complexa, accesibil numai pe poteca de picior din localitatea Tismana pe Plaiul Tismana, din valea Motrului de la Poienile de Sus pe dealul Frumosu si dealul Boul si din Valea Jiului de Vest de la casa de vanatoare Campusel.

Muntele Oslea se afla in fond pastoral, se înalta in partea vestica a munţilor Valcanului, formeaza cumpana de ape dintre Jiul de Vest, Motru si Bistriţa, are inaltimi de 1742 si 1946 m , distingându-se prin peisajul impunător al crestei, sculptată în calcare cristaline cu pereţi abrupţi si hornuri dezvoltate îndeosebi pe versantul sudic, care are caracter de cuesta. La baza stratului de calcar, un izbuc puternic formează obarsia râului Bistriţa.

Importanța deosebită a Muntelui Oslea rezidă în principal în peisajul deosebit pe care-l oferă , la care se adaugă speciile cu caracter alpin alături de specii montane cu caracter sudic, alcătuind interesante pajişti de stâncărie asemănătoare celor din munţii peninsulei Balcanice.

Programul ” Spaţii verzi!” a fost iniţiat de MOL România in colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat în anul 2006 urmărind implicarea comunităţilor în proiecte de înfiinţare, amenajare şi de reabilitare de spaţii verzi publice.

Începând cu anul 2009 programul comun de finantare "Spatii verzi" al MOL România si al Fundatiei pentru Parteneriat are o nouã componentã ce are ca scop promovarea ariilor naturale protejate din România, pentru a creste gradul de acceptabilitate al acestora prin intermediul implicãrii ONG-urilor si scolilor, a comunitãtilor locale precum si a custozilor/administ ratorilor de arii protejate.

În anul 2009 au fost depuse spre finanţare 80 de proiecte dintre acestea fiind selectate 27 proiecte, în valoare totală de 429.350 RON.

Asociaţia HAI-HUI pentru Turism, Sport şi Ecologie Tg-Jiu

02.04.2009. 16:11

This article hasn't been commented yet.

Write a comment

:

:

:


5 + 6 =